Viktigt med en bra inomhusmiljö

Vi har alla hört de negativt laddade orden som handlar om att vara husägare och om vilka risker som finns i inomhusmiljön och främst luften. Dessa handlar självklart om kostsamma renoveringar men också om husbränder, radon gas och mögel. Det är alla saker som inte är helt ovana att dyka upp för många husägare årligen. Med en radonavskiljare kan du försäkra dig om att luft och vatten är rent från den farliga gasen.

kemisk gas radon

Om man har höga haltar av radon i vattnet och förhöjda värden i inomhusluften så kan man söka bidrag för köp av radonavskiljare för åtgärdande av luftradon.

Radonet i ditt vatten sprider sig runt i din bostad när du duschar, diskar, tvättar och använder vatten på annat sätt.  Man brukar räkna med att 500 B/q liter i vattnet höjer radonhalten i innerluften med hela 50 B/q Kbm !(Läs mer om att ansöka bidrag här)

Radon är så pass farligt att det kan utveckla ett flertal luftvägssjukdomar och bör därför åtgärdas direkt. Det är något som varje husägare kan få komma att lära sig, att prioritera vissa saker i sitt hus och boende. Varje år får 500 svenskar cancer på grund av radon i hemmet. Det är alltså inget att leka med och för den som kan mäta radon i luften bör kolla upp möjligheterna att få bidrag för en radonavsklijare.

Satsa på inomhusmiljön

Det är allt från att ha bra ventilation till att ha ett giftfritt hus. Det är dessa saker som gör att ert hus mer säkert att befinna er i. Det är dock ingen lätt sak att veta när inomhusmiljön är bristfällig, det finns däremot en del symptom som kan vara ett tecken på att inomhusmiljön inte är den bästa:

  • Svårigheter att andas och irriterade luftvägar kan vara ett tecken på hög radonhalt i luften.
  • Trötthet kan vara ett tecken på att man inte får i sig tillräckligt med syre eller bra syre.
  • Huvudvärk som är kronisk och ofta kommer mot kvällen kan vara en stark indikator på att luften inte är bra.