Passivhus i Sverige

Det första passivhuset i Sverige byggdes 2001 i Lindås. Eftersom Sverige är ett avlångt land med stora temperaturskillnader mellan norr och söder under både sommar och vinter så varierar definitionen av passivhus mellan olika delar av Sverige. I hela landet gäller att värmeförlusterna inte ska överstiga 10 W per kvadratmeter, vid en innertemperatur på 21 grader Celsius. Yttertemperaturen varierar dock. I Alingsås beräknas värmeförlusten vid en yttertemperatur på -16 grader, i Stockholm på -20 grader och i Kiruna -28 grader.

Flera svenska husföretag, däribland Värsåsvillan, bygger passivhus. Det går även att bygga om ett befintligt hus till ett passivhus, även om det inte är helt enkelt. Ett nybyggt passivhus har vanligen en halvmeter tjocka ytterväggar, och det är inte alla hus som klarar av en tillbyggnad av det slaget.

Man kanske inte kan nå hela vägen fram, och bygga om ett befintligt hus till ett passivhus. Däremot kan man komma en lång bit på vägen, vilket lönar sig både ekonomiskt och miljömässigt. Det finns många myter om passivhus, bl.a. att de måste ha stora fönster åt söder, men det stämmer inte. Över huvud taget är passivhus inte förknippade med en speciell typ av arkitektur, även om tekniken ställer vissa funktionella krav på byggnaderna.

Bygga om till passivhus – går det?

Exempel på anpassningar som man kan göra är att installera solfångare för uppvärmning av varmvatten, och byta till fönster med riktigt låga U-värden. Det är investeringar som kommer att löna sig på sikt, även om man kanske inte kommer att få lika mycket när man säljer ett hus som om man hade byggt ett nytt av passivhus-klass. Å andra sidan påverkas ju ett hus pris av många faktorer, och man bör aldrig stirra sig blind på marknadsvärdet.

Det pågår lite av en tävling mellan olika byggföretag i Sverige om vilka som kan bygga det allra energisnålaste huset. Ledande mästare i dagsläget är Villa Atrium, byggd i Borlänge av Emrahus AB, och ritad av arkitektfirman Kjellgren och Kaminsky. Den byggnaden utmärker sig också genom sin form, eftersom den är rund.