Passivhus i Sverige – läget idag

Det första passivhuset i Sverige byggdes som bekant 2001. Under de första följande åren var byggandet av nya, extremt energisnåla hus ytterst sporadiskt. Efter 2007 kom byggandet dock igång. Idag byggs varje år ungefär 400 lägenheter i passivhus varje år, och ca 20 villor. Detta motsvarar något mindre än 5 % av flerbostadshusen och 0,5 % av småhusen. Det är inga astronomiska siffror, men ändå en kraftig ökning, framför allt om man beaktar att ett stort antal bygglov överklagas i Sverige varje år. En viktig förklaring till diskrepansen när det gäller de två hustyperna är att det är enklare att konstruera energieffektiva flerbostadshus. Dessutom är efterfrågan på energieffektivitet lägre när det gäller småhus.

Precis som när det gäller mycket annat har den politiska inriktningen betydelse för var det byggs respektive inte byggs lågenergihus och passivhus. I Skåne finns passivhus idag på många håll, men nybyggnationen kommer troligtvis att minska. I Stockholm har den ökat under de senaste åren, även om den kan komma att minska igen som en följd av regeringens byggpolitik. Att den politiska viljan så starkt påverkar hur många passivhus som byggs beror främst på att det i hög grad är kommunala bostadsbolag som bygger denna typ av hus.

Hur många passivhus byggs det i Sverige?

Byggandet av passivhus i Sverige ökar, men ligger fortfarande på en mycket låg nivå. Om detta är alla överens. Det har dock saknats en sammanställning av hur många hus som sammanlagt har byggts sedan 2001, då Sverige fick sina allra första passivhus, i form av en radhuslänga i Lindås. En sammanställning gjordes dock 2012, av en student vid Högskolan i Borås. Denna sammanställning finns att ladda ned från Passivhuscentrums sajt.

Av sammanställningen framkommer att 1900 lägenheter har byggts i passivhus med flera bostäder. Därtill kommer 100 villor. Ytterligare 1300 bostäder var under projektering eller byggnation när sammanställningen gjordes. Dessutom har några energipassiva förskolor, och en skola, byggts.