Om krisen kommer

Hur kan du förbereda dig för en eventuell samhällelig eller vädermässig kris? Ha rätt saker på rätt ställen, mat och tillgång till information är två bra saker till exempel.

Visste du att det finns färdiga beredskapslådor att köpa, som gör att du har allt du behöver samlat ifall en kris eller nödsituation skulle inträffa? På https://criseq.se/produkt-kategori/beredskapslada-krislada/ hittar du krislådor för hemberedskap, som hjälper till vid allt från strömavbrott till att vatten slutar rinna ut ur kranen. Det kallas även för nödlåda och innehåller de viktigaste sakerna du behöver för att kunna klara dig minst en vecka utan hjälp från samhällets instanser.

Om krisen eller kriget kommer

Källa: Criseq.se

En stor kris kan vara kraftiga stormar, översvämningar, elavbrott, epidemi eller terror ­– som riskerar att slå ut samhället på kort sikt. MSB har även skickat ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”, för att vanliga medborgare ska ha information och veta hur de ska överleva om samhällets instanser slås ut en kort period.

Det var 4,8 miljoner svenskar som fick hem broschyren i brevlådan, med bland annat telefonnummer, checklistor och viktiga råd för att klara ett krig eller en större kris. Den senaste upplagan är nästan 60 år gammal och kom ut 1961, så det behövdes verkligen en ny. Det är vidare viktigt att se över sin förmåga som privatperson, om man själv är säkrare och tryggare så kan man klara sig i ett svårt läge utan att söka hjälp, och det är ett bra sätt att på det stora hela minska oron i samhället. Mer om broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” i denna artikel.

Så överlever du en krissituation

Vad är viktigaste att tänka på när det uppstått en kris? Vatten, värme, mat, sömn och att kunna kommunicera/få information är det främsta du ska ha i åtanke för att klara dig. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) går det att läsa om hur vi lever i ett sårbart samhälle med hot och risker, därför behöver vi också vara beredda på att en eventuell krissituation, samt förebygga, motstå och hantera dessa:

Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter – MSB.se

Flera tips från denna viktiga myndighet är dessa punkter:

  • Utgå från de fyra grundläggande behoven: Mat, vatten, värme och kommunikation.
  • Om strömmen försvinner så kommer ditt kylskåp att sluta fungera, så se till att ha ett förråd med matvaror hemma som klarar rumstemperatur.
  • Se till att ha några PET-flaskor med vatten i frysen.
  • Om krisen inträffar under vinterhalvåret så kommer ditt hem att snabbt bli nedkylt. Ha varma kläder hemma, och sätt upp filtar för fönster för att hålla värmen kvar. Du kan också bygga en koja under ett bord och sova där under.
  • Kom ihåg att skriva ner viktiga telefonnummer till både dina anhöriga och till viktiga samhällsinstanser, så att du inte står handfallen om det blir elavbrott.
  • Se till att ha en mindre summa kontanter hemma, eftersom det inte kommer att gå att använda bankomatkortet.

Källa: Aftonbladet.