Obligatoriskt med personalliggare

Något som sedan 1 januari 2016 är obligatoriskt inom den svenska byggbranschen är att ha personalliggare på plats, dels för att få en bättre kontroll över byggarnas arbetstider, men också för att undvika och minimera svartjobben som under åren florerat inom branschen – så vad är det egentligen dessa regler säger och vad anser man om dem inom branschen?

Företaget Nuba erbjuder en smart lösning för tidsrapportering som kan användas inom en rad olika företag och som vanligtvis används inom byggbranschen. Men varför använder man en sådan? Tidsrapporteringen är vad man inom branschen kallar för personalliggare och en sådan är det sedan den första januari 2016 obligatoriskt enligt lag att ha på alla byggarbetsplatser. Så vad innebär det? Det är något som bland annat Skatteverket skriver om på sin hemsida. Vad man till exempel förklarar är att man ska ha denna på byggarbetsplatsen för att anteckna i denna personalliggare vilka som är verksamma på byggarbetsplats och när. En personalliggare är nämligen en förteckning över vilka som arbetar just nu på en byggarbetsplats och vad man gör är att man rapporterar både när man börjar och sluta sina arbetspass dels för att undvika ohälsosamma arbetsvillkor och arbetstider men främst för att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Så tycker branschen om personalliggare

Precis innan den nya lagen om personalliggare sattes i verket var man inom branschen tveksamma om denna skulle få någon effekt. Men nu med lite över ett år efter att lagen trädde i kraft så har branschen ändrat åsikt. Något som bland annat Sveriges Radio skriver om är till exempel att man inom byggbranschen välkomnar Skatteverkets kontroller av arbetsplatserna när de dyker upp för att se om lagen efterföljs eller inte. Till SVT säger Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier, att man anser att med personalliggare i byggbranschen så får man ett av de viktiga verktygen på plats för att just stärka en sund konkurrens och motverka ekonomisk brottslighet i form av svartjobb. Så på det stora hela kan sägas att den nya lagen haft en positiv effekt, både för Skatteverket som får bättre koll och för byggföretagen som får en sundare bransch med bättre konkurrens.