Miljövänlig renovering med storsäck

Det är viktigt att man tar sitt ansvar och sorterar på rätt sätt. Det handlar både om att sortera byggmaterial när man renoverar samt att sortera hushållsavfall i hemmet. Det är dock inte alla som tänker miljövänligt vilket, enligt studier, kan förändras om man börjar sortera sina egna sopor.

En av de störta delarna i ett renoveringsprojekt handlar om att riva befintlig miljö och ersätta med nytt. Att riva, bygga och renovera betyder att det blir mycket avfall som sedan ska slängas på tippen. Det är just det, vad man sedan gör med allt rivet material som faktiskt går att påverka ur miljösynpunkt. Väljer man att använda sig av storsäck, sorterar på rätt sätt och tar sitt ansvar så kommer miljön att tacka dig i efterhand.

När det gäller renoveringen och sortering av byggmaterial finns regler och riktlinjer att ta del av på Naturvårdsverket. Mycket går att förbrännas eller återanvändas vilket betyder att man inte vill blanda elektronik och farligt avfall med den typen av material. På deras hemsida kan man läsa mer om separering av material, återanvändning och återvinning.

Hushållssortering

Sorteringen i hushållet handlar även om att man ska sortera sina dagliga hushållsavfall. Dock så är det inte alla som följer dessa krav. I till exempel Kalmar är sorteringen av hushållsavfall inte så bra som den borde. I en artikel skriver man om att plastförpackningar, metall och papper är det som kommunborna inte väljer att sortera. Under 2015 var det bara två tredjedelar av hushållsavfallet som sorterades i kommunen. Men om man börjar tänka annorlunda och sätter igång att källsortera blir man enligt studier automatiskt mer medveten och har lättare för att börja tänka miljövänligt.

Hjälp med att sortera miljövänligt

Det kan vara klurigt ibland och veta hur man ska tänka, vilka sopor som ska vart eller hur noga man behöver vara. Det finns många bra medel som man kan använda sig av för att få hjälp med sorteringen. Man kan bland annat hyra storsäckar som placeras utanför huset eller lägenheten om man renoverar. Där kan man sedan samla allt som ska kastas för att sedan överlämna det åt företaget som hämtar, sorterar och kastar.

Man kan även hyra stora släp som är bra att använda sig av om man vill åka iväg med skroten på egen hand för att sortera. I andra fall kan bostadsrättsföreningar till och med ha containrar tillgängliga för bostadsägare som töms med jämna mellanrum. Då kan man själv slänga och sortera materialet på egen hand.