Miljövänlig murning

Om du bor i ett passivhus och vill bygga ut, eller om du planerar att bygga ett, är murningen viktig. Moderna krav för passivhus gör att material med stor isoleringsförmåga måste användas.

I ett modernt boende måste väggarna ha god isoleringsförmåga. När ett bostadshus ska byggas används isolerade block eller murblock med utvändig isolering. Det är denna typ av block som gör det möjligt att bygga passivhus.

För att få minsta möjliga energiförbrukming i ditt hus är det viktigt att du tar hjälp av kompetenta personer, vare sig du ska bygga ut eller bygga nytt. Om du bor i Stockholm kan du exempelvis kontakta murare Stockholm, som kan hjälpa dig att planera ditt framtida passivhus. Om du redan bor i ett passivhus och vill bygga ut det rekommenderas också att du kontaktar kompetenta murare för att få hjälp med planeringen.

Var kan man bygga passivhus?

Byggblock till husbyggeIntresset för passivhus ökar hela tiden, i takt med både att uppvärmningskostnaderna stiger och intresset för miljön ökar. De flesta förknippar antagligen passivhus med nybyggen, men det går även att bygga om befintliga hus till passivhus. Så har skett i Bergsjön i Göteborg, där kollektivhuset Stacken, som byggdes under miljonprogrammet, nu är ett passivhus. Fönstren har bytts ut till varianter med bättre U-värde, fasaden har tilläggsisolerats, och dessutom har den klätts med solpaneler så att huset nu producerar 90 % av den el som de boende konsumerar.

Hur långt norrut kan man bygga passivhus? Idag finns Sveriges nordligaste hus av denna typ i Sundsvall. Ett hemma hos-reportage från huset finns att läsa här. Familjen som bor i huset deltog i ett projekt gav tomter till hushåll som ville bygga miljövänliga hus, och valde att bygga ännu mer energisnålt än vad projektets riktlinjer angav.

Kanske går det också att bygga passivhus i Lappland. Just nu pågår ett forskningsprojekt i Kiruna, där ett försökshus ska byggas. Syftet med projektet är att se om en del av de hus som kommer att rivas när Kiruna flyttas kan ersättas med passivhus. Mer om projektet finns i det här inslaget.

Även om det visar sig att det inte går att bygga passivhus norr om Sundsvall så bor ju de flesta svenskar längre söderut. Det finns med andra ord stora möjligheter att bygga passivhus i Sverige.