Mätning av el och värme i hem

Individuell mätning av värme och vatten i flerbostadshus kan spara stora pengar för fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Energiförbrukningen kan gå ned med så mycket som 10-20 procent (för värme) och 15-30 procent (för vatten) bara genom att ändra mätsystemet, visar en ny rapport från Energimyndigheten.

Så inleds en artikel från Svenska Dagbladet vilken handlar om just individuell mätning. 5 500 lägenheter i Sverige hade individuell debitering av värme och varmvatten år 2008 enligt artikeln. Och under de närmaste tre åren räknade man med att de kommer att öka med mer än tiotusen.  Utredningen visade att boende som provat är positiva till att själv ha koll på sin egen energiförbrukning. Så hur är det nu när det har gått fem år sedan artikeln skrevs? Har den individuella mätningen ökat? I en annan artikel från i år (13-06-11) har värmeräkning kritiserats av hyresgästföreningen, och detta på grund av regerings förslag om att lagstifta individuell mätning. Anledningen till att de motsäger sig detta är att de anser att man måste beräkna från fall till fall om det är ekonomiskt och tekniskt möjligt. Det framgår dock inte vad hyresgästföreningen anser om det faktum att de nya kraven i så fall ska gälla vid nybyggnation och större renoveringar. Befintliga hus ska utredas innan beslut tas, vilket då innebär att man faktiskt ser från fall till fall.

Bra för miljö och ekonomi

Vad som är viktigt när det handlar om detta, som gör det konstigt att någon överhuvudtaget motsätter sig detta, är att det är otroligt fördelaktigt för både miljö och privatperson. Och det är aktuellt oavsett om man bor i ett passivhus eller annat hus, om man bor i lägenhet, villa eller radhus. Det är alltid bra, speciellt för miljön. Här är tre självklara anledningar till varför detta är någonting som alla bör få tillgång till:

  • Ekonomi: Du betalar för vad du förbrukar. Detta kan i sig leda till en beteendeförändring, eftersom du är medveten om att det du förbrukar kommer synas på räkningen kan du hålla kostnaden genom att till exempel inte ta långa duschar eller tvätta varje dag. Är du ute efter att spara pengar är detta otroligt bra.
  • Miljö: Sänkt energiförbrukning bidrar till kraftigt minskade koldioxidutsläpp. För vår miljö är det guld värt, och du har en större möjlighet att påverka detta om du är medveten med vad du gör av med. Att det också sätter en press på dig och ditt hushåll att hålla ner kostnaden gör att du troligtvis kommer att använda el och värme mindre.
  • Rättvisa: Det är rättvist med individuell mätning, då alla betalar för sin egen förbrukning. Hur grannarna disponerar sin el, vatten och värme är inget du behöver beröras av.

Viktigt att göra vad man kan

Att bry sig om vår värld är otroligt viktigt, oavsett vilket typ av hus man bor i och det gäller att göra vad man kan som privatperson, och som fastighetsägare. För att summera kan man faktiskt säga det så här: Varför individuell mätning? Jo, för att folk bryr sig inte om det inte kostar!