Det tittar man på vid husköp

När man står inför ett tillfälle att köpa hus eller att till och med bygga så finns det många gånger en lista över vad som måste finnas. I dag handlar det flestas lista om energi och vad huset har för uppvärmning. Låt säga att ett hus har direktverkande el, då är det inte många som har det huset som favorit i listan. Det som efterfrågas är bland annat fjärrvärme, bergvärme, pelletsbrännare och liknande. Men det finns andra saker som också hamnar högt på listan och kan få vem som helst att ändå välja ett hus med direktverkande el. Det hela handlar om prioriteringar och i många husköp så prioriteras just garage! Och har garaget takskjutportar och en snygg port så höjs priset direkt på huset.

till salu skylt

När det handlar om husköp så är det många som listar just vad det är dem söker efter i sin nya bostad. En lista kan vara upplagd på liknande sätt:

  • Driftkostnaden ska vara låg, större hus ligger i regel över 30 000 kronor per år medan småhusenheter kan vara så pass energi effektiva att de hamnar under dem 30 000. Den uppvärmning som helst bör undvikas när det handlar om driftkostnad och miljö är helt klart direktverkande el. Allt annat, till och med ved föredras framför och då räknar man veden per kvadratmeter. För tips om hur du kan få ett energisnålt hus kan du läsa om Staffan här http://www.privataaffarer.se/bostad/e-prize/sa-blev-han-energismartast-i-sverige-648176.
  • Tomt kan vara viktigt för många och är det en friköpt tomt så har du full rätt att göra precis som du vill. Hk står för hektar och storleken om det handlar om mark, om man är på jakt efter skogsmark med jaktlicens så ska det alltid stå i beskrivningen om huset.
  • I ett husköp så är bostadshuset absolut viktigt och det är övervägande för om ni köper huset eller inte. Men det finns flera byggnader som fungerar som bidragande faktor, det kan vara bi-area som står med och innefattar ett tillbyggt garage, men det kan också vara ett gästhus. Det ska alltid stå med och för de som söker ett hus med garage är ofta intresserad av plusen som står bredvid kvadratmeterna på huset.

Önskvärda garaget

Öppen garageport

Garage är alltid en positiv del när man tittar på hus och det kan faktiskt vara en avgörande faktor för vissa. För de flesta är dock bostadshuset det absolut viktigaste och då är garaget mindre prioriterat, dock kan det vara så att huset inte blir köpt just på grund utav att det saknas ett garage. Är det så att garaget saknas och att det är jätteviktigt att uppföra ett så måste man tänka på vissa saker såsom bygglov och extra kostnader. Det kan bli att kosta en hel del och dessutom blir det också mycket arbete. Det måste man vara medveten om för att det ska bli en bra affär. Uppvärmingen av hela huset samt garage är också en del att tänka på så att de faktiskt är samma energikälla.