Lär dig mer om passivhus

Intresset för att bygga miljövänligt ökat, och därmed ökar också intresset för passivhus. Här kommer du att kunna läsa om denna typ av hus, vad som kännetecknar dem och hur de kan konstrueras.

Kontakta oss

Vad är ett passivhus?

Fram till dess att urbaniseringen tog fart i världen var det vanligt att man hade djur inomhus under vintern, eftersom de hjälpte till med att värma upp inomhusluften. Det var även vanligt att man sov flera personer i samma säng, eftersom det var ytterligare ett sätt att hålla värmen. Idag är inte inget av detta lika vanligt. Men i gengäld finns det flera andra, nya värmekällor i hemmen. Spisar, kylskåp, och apparater som datorer och tv-apparater alstrar en hel del energi i form av värme. Tyvärr är de flesta hus idag för dåligt isolerade för att denna värme ska räcka för uppvärmning av husen. Därför behövs extra uppvärmning, i form av el, värmepanna eller något annat. Men om man bygger ett hus som är betydligt bättre isolerat än ett konventionellt hus så kan man komma undan nästan helt utan ett konventionellt värmesystem. Det är denna typ av hus som kallas passivhus. De första passivhusen konstruerades i Tyskland på 1990-talet.

Utmärkande för passivhus

  • Tjocka, välisolerade väggar, tak och golv, samt en välisolerad husgrund.
  • Små köldbryggor, alltså ”luckor” där kyla kan komma in i huset.
  • Ventilationssystem baserat på värmeväxling.
  • Energieffektiva fönster.
  • Ett byggnadssätt som skärmar av solen på sommaren, när den står högt på himlen, men låter den lysa in i huset på vintern, när den står lägre och kan bidra till uppvärmningen av huset.
  • Många passivhus har solfångare på taket, som gör uppvärmningen av varmvatten mer energieffektiv.
För att kunna marknadsföras som ett passivhus måste huset uppfylla vissa kriterier. Det finns en svensk kravspecifikation, FEBY 12, och en internationell. Den internationella kravspecifikationen har utarbetats i passivhusens hemland Tyskland. Kravspecifikationerna anger hur stor maximal energi- och luftförlust byggnaderna får ha. Det ställs även kvalitetskrav på de byggelement som används vid konstruktionen av huset. I Sverige finns de flesta passivhus än så länge i Skåne, utanför Stockholm samt på västkusten. Husen är dyrare än konventionellt byggda hus, men som husägare sparar man in en hel del i längden. Dessutom kommer intresset för passivhus troligen bara att öka, och med priserna ökar också sannolikheten att man som ägare till ett passivhus får tillbaka pengarna man investerat, och mer därtill, den dag man säljer.